Měníme svět, měňte jej s námi ...

Na základě mnohaleté spolupráce v oblasti investiční výstavby jsem se rozhodnul nabídnout své služby široké veřejnosti. Dlouhodobě působím v investiční výstavbě na různých stupních řízení. Zároveň jako autorizovaná osoba jsem vlastníkem živnostenských oprávnění počínaje rokem 1992.

Jsem připraven zabezpečit služby v celém rozsahu přípravy, realizace a provozování staveb. Nově pak v návaznosti na předpisy vydané v roce 2006 s účinností od 1.1.2007 (183/2006 Sb. Stavební zákon, 262/2006 Sb. Zákoník práce atd.) zajistím pro Vaši přípravu a realizaci výstavby i výkon činností "Autorizovaného inspektora" a „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ podle zákona č. 309/2006 Sb.

Těším se na vzájemnou spolupráci.